NIGHTMARE by Benjamin Skomorac

(Commentary by the Author Included)

With his mouth open with horror,
they run among
fragmented boulders of stones,
halfway between father and her,
little girls dressed in nothing,
terrified of strangers,
in the night while he forgets
toys somewhere;
as the father of the arrow,
which he throws straight into the sky
with a call for the innocence of suffering.

BOSNIAN TRANSLATENoćna mora

Otvorenim ustima od užasa,
Trče među
Rascjepkanim komadima kamenja,
Na pola puta između oca i nje,
Djevojčice obučene u ništa
Prestravljene od stranca,
U noći dok zaboravlja svoje
Igračke negdje;
Kao otac strijele,
Koje baca ravno u nebo
Uz doziv nevinosti stradanja.

COMMENTARY

The content of the lyrics of this poem hides many metaphors and hidden meanings. This means that the song Nightmare encourages thinking and searching for the deeper meaning of each word. Hidden motifs like “toys” or “arrows” paint the whole picture of trouble. Because of that, the song is called Nightmare. Father and daughter are the figures discussed here. The verses are sorted by pictures of distress. The song has a sad effect and a very important message for the whole world. Likewise, the verses mention innocence. So these people in the song are innocent and want justice for their people. In all this, the worst pictures are watched by children, watched by war, fighting and dying. These kids are dirty and hungry for the whole situation. Therefore, this is a message to the world that we need peace. We see tears and pain in the eyes of children. We are all sensitive to the baby crying that is painted in this song. Here we see salvation in a plea to God that can only help us deal with every problem. For the great God is always with us and always helps us in every trouble. That’s why we need to reach out to him and ask for help. Every believer knows that God always responds to our prayers. This song is a support and a strength for all the people in the world who are hungry and living a bad life! Emotions are stronger than any word!

Bosnian translation

Sadržaj stihova ove pesme krije mnoge metafore i skrivena značenja. To znači da pjesma Noćna mora potiče razmišljanje i traženje dubljeg značenja svake riječi. Skriveni motivi poput “igračaka” ili “strelica” slikaju čitavu sliku problema. Zbog toga se pjesma zove Nightmare. Otac i kćer su ovdje prikazane brojke. Stihovi su razvrstani po slikama nevolja. Pjesma ima tužni efekt i vrlo važnu poruku za cijeli svijet. Isto tako, stihovi spominju nevinost. Znači, ovi ljudi u pjesmi su nevin i žele pravdu za svoj narod. U svemu tome su najgore slike djeca, gledaju ih rat, borbe i umiranja. Ova djeca su prljava i gladna zbog cijele situacije. Stoga je ovo poruka svijetu da nam treba mir. U očima dece vidimo suze i bol. Svi smo osjetljivi na bebino plakanje koje je oslikano u ovoj pjesmi. Ovdje vidimo spasenje u molbi Bogu koja nam može samo pomoći da se riješimo svakog problema. Jer veliki Bog je uvijek s nama i uvijek nam pomaže u svakoj nevolji. Zato mu moramo pružiti ruku i zatražiti pomoć. Svaki vjernik zna da Bog uvijek odgovara na naše molitve. Ova pjesma je podrška i snaga za sve ljude na svijetu koji gladuju i žive loš život! Emocije su jače od bilo koje riječi!

by Benjamin Skomorac
(c) 2020

Leave a testimony

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.